NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Visa informacinė medžiaga, prieigą prie kurios įgyjate dalyvaudamas ,,Gyvosios psichologijos“ programose, yra Linos Vėželienės intelektinė nuosavybė, ginama autorinėmis teisėmis (C).

Visa ,,Gyvosios psichologijos“ programose pateikiama medžiaga skirta tik asmeniniam naudojimui kiekvienos programos (online ar offline) vyksmo metu, be teisės ją modifikuoti, perdaryti ar perkurti, sudarant naujus intelektualios nuosavybės objektus.

 

DRAUDŽIAMA:

Bet koks ,,Gyvosios psichologijos“ programų viešinimas (publikavimas, dalijimasis privačiai ar viešai internete, kopijavimas, perdavimas, perpardavimas tretiesiems asmenims ar seminarų vedimas ir dėstymas, remiantis ,,Gyvosios psichologijos“ programų intelektiniu turiniu, komerciniais ar nekomerciniais tikslais, o taip pat bet kuris kitas naudojimas išskyrus asmeninio naudojimo tikslais, be programos autoriaus sutikimo yra draudžiamas ir ginamas, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymu:  Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (2003 m. kovo 5 d. Nr. IX-1355); Baudžiamoju kodeksu 142 str. (142 straipsnis. Autorystės teisės pasisavinimas);  Administracinės teisės pažeidimų kodeku 214 (10 dalis) straipsnis (214(10) straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas).

 

Su naudojimosi sąlygomis susipažinau ir sutinku.